Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Haber Girişi: 26.08.2021 - 18:24, Güncelleme: 26.08.2021 - 18:24

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ozan; Sağlık-Sen demek kazanım demek

 

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ozan; Sağlık-Sen demek kazanım demek

Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan, 6. Dönem Toplu Sözleşme konusuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Başkan Ozan, şube binasındaki toplantısında Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının önemli sorunlarını çözüme kavuşturduğunu vurgulayarak, sağlanılan kazanımları sıraladı. Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan basın açıklamasında yaptığı konuşmada; “Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin büyük bir heyecanla beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci tarafların uzlaşısıyla nihayet sona erdi. Bizim işkolumuz Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil eden Sağlık-Sen, tarihi kazanımların altına imza attı.  Memur-Sen’in genel kazanımlarının yanı sıra 18 maddede hükümetle mutabakata varan Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının önemli sorunlarını çözüme kavuşturdu.  “Kangren haline gelmiş, bugüne kadar göz ardı edilmiş sorunların çözüme kavuşması amacıyla büyük bir mücadele verdik ve masaya kazanma umuduyla oturduk. Çok şükür, önemli kazanımlar elde ettik” “Pandeminin kahramanı sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığını düne göre daha çok alacak. Sağlık-Sen olarak her zaman sağlık emekçilerinin yanında olduk. Hem sağlık hem de sosyal hizmet çalışanlarına reva görülen adaletsizliğe hiçbir zaman sessiz kalmadık. Sahada tüm teşkilatımızla verdiğimiz mücadeleyi, masadaki mücadelemizle taçlandırdık. Özellikle ek ödeme konusunda önemli bir kazanım elde ettik. İnşallah bu kazanımların devamı gelecek. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz” “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzünü güldürecek tarihi kazanımlara, imzamızı attık.   Sağlık-Sen demek, mücadele demek!  Sağlık-Sen demek, güven demek! Sağlık-Sen demek, kazanım demek!” Hükümet ile mutabık kaldığı maddeler Sağlık-Sen’in kazanımları şu şekilde: 1. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı. 2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.   3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak.  4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı.  5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi.  6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı.  7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı. 8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı. 9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı.  10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.   11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak.  12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak.  13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak.  14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak. 15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak.  16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı.  17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak. 18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı. MEMUR-SEN’İN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARIMIZI İLGİLENDİREN BAZI GENEL KAZANIMLARI • 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam. 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 - miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. • Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak. Sendikamıza üye olan bütün sağlık çalışanlarına  3 ayda bir 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecektir. Üyelerimizin ödediği aylık aidat maaşın binde 5’i kadar olup, sendika üyelerimizin ödediği aidat aylık ortalama 25 TL civarındadır. Üyelerimizin ödediği aidata herhangi bir ekleme falan olması mümkün değildir. Dolayısıyla sendikamıza üye olan arkadaşlar 3 ayda bir 400 TL alacak olup, sendikamıza ödeyecekleri aylık aidat 25 TL civarında olacaktır. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı. Sözleşmeli çalışanların kadroya geçişleriyle ilgili süreç 2022 yılında tamamlanacaktır. Konu ile ilgili toplu sözleşme maddesinde de açıkça sözleşmelilerle ilgili düzenlemenin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmiştir. Madde... - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." • 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek. Sağlık çalışanlarına verilecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma 2022 yılı içerinde tamamlanacaktır. Bununla ilgili toplu sözleşme maddesinde 2022 yılında sürecin tamamlanacağı açıkça belirtilmiştir. Madde...- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." • Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak. • Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek. • Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı. • Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı.  8. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak. Hatice Dursun
Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan, 6. Dönem Toplu Sözleşme konusuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkan Ozan, şube binasındaki toplantısında Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının önemli sorunlarını çözüme kavuşturduğunu vurgulayarak, sağlanılan kazanımları sıraladı.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Faruk Ozan basın açıklamasında yaptığı konuşmada;

“Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin büyük bir heyecanla beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci tarafların uzlaşısıyla nihayet sona erdi. Bizim işkolumuz Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil eden Sağlık-Sen, tarihi kazanımların altına imza attı. 

Memur-Sen’in genel kazanımlarının yanı sıra 18 maddede hükümetle mutabakata varan Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının önemli sorunlarını çözüme kavuşturdu. 

“Kangren haline gelmiş, bugüne kadar göz ardı edilmiş sorunların çözüme kavuşması amacıyla büyük bir mücadele verdik ve masaya kazanma umuduyla oturduk. Çok şükür, önemli kazanımlar elde ettik”

“Pandeminin kahramanı sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığını düne göre daha çok alacak. Sağlık-Sen olarak her zaman sağlık emekçilerinin yanında olduk. Hem sağlık hem de sosyal hizmet çalışanlarına reva görülen adaletsizliğe hiçbir zaman sessiz kalmadık. Sahada tüm teşkilatımızla verdiğimiz mücadeleyi, masadaki mücadelemizle taçlandırdık. Özellikle ek ödeme konusunda önemli bir kazanım elde ettik. İnşallah bu kazanımların devamı gelecek. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz”

“Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzünü güldürecek tarihi kazanımlara, imzamızı attık.  

Sağlık-Sen demek, mücadele demek! 

Sağlık-Sen demek, güven demek!

Sağlık-Sen demek, kazanım demek!”

Hükümet ile mutabık kaldığı maddeler Sağlık-Sen’in kazanımları şu şekilde:

1. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.

2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.  

3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 

4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 

5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi. 

6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı. 

7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.

8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı.

9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı. 

10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.  

11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak. 

12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak. 

13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 

14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak.

15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak. 

16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 

17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak.

18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı.

MEMUR-SEN’İN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARIMIZI İLGİLENDİREN BAZI GENEL KAZANIMLARI

• 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam.

2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 - miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir.

• Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak.

Sendikamıza üye olan bütün sağlık çalışanlarına  3 ayda bir 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecektir.

Üyelerimizin ödediği aylık aidat maaşın binde 5’i kadar olup, sendika üyelerimizin ödediği aidat aylık ortalama 25 TL civarındadır.

Üyelerimizin ödediği aidata herhangi bir ekleme falan olması mümkün değildir.

Dolayısıyla sendikamıza üye olan arkadaşlar 3 ayda bir 400 TL alacak olup, sendikamıza ödeyecekleri aylık aidat 25 TL civarında olacaktır. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı.

Sözleşmeli çalışanların kadroya geçişleriyle ilgili süreç 2022 yılında tamamlanacaktır. Konu ile ilgili toplu sözleşme maddesinde de açıkça sözleşmelilerle ilgili düzenlemenin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmiştir.

Madde... - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

• 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek.

Sağlık çalışanlarına verilecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma 2022 yılı içerinde tamamlanacaktır. Bununla ilgili toplu sözleşme maddesinde 2022 yılında sürecin tamamlanacağı açıkça belirtilmiştir.

Madde...- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

• Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak.

• Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek.

• Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı.

• Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı. 

8. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak.

Hatice Dursun

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.