Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Haber Girişi: 08.05.2021 - 12:32, Güncelleme: 01.01.1970 - 02:00

MAKÜ’LÜ ÖĞRENCİLERİN 40 PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENECEK

 

MAKÜ’LÜ ÖĞRENCİLERİN 40 PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENECEK

Yürüttüğü projeler ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) küresel salgın döneminde de çalışmalarına devam ediyor.
TÜBİTAK proje başarılarına bir yenisini daha ekleyen MAKÜ öğrencilerinin hazırladıkları 2209-A projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edildi. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında MAKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 40 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. MAKÜ Eğitim Fakültesinden 10 proje, İlahiyat Fakültesinden 20 proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1 proje, Fen Edebiyat Fakültesinden 3 proje, Veteriner Fakültesinden 5 proje ve Sağlık Hizmetleri MYO’dan 1 proje ile TÜBİTAK’tan kabul alan öğrenciler MAKÜ’nün başarılarına bir yenisini daha eklediler. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında projeleri kabul edilen öğrenciler şöyle; Eğitim Fakültesi 10 Proje Fatıma Kübra Düzgün-Buse Doğan: Monoamin Oksidaz İnhibitörü Olabilirliği Düşünülen Maddelerin Moleküler Doking Çalışması Cansu Baytar: İnformal Öğrenme Ortamlarında Matematik Öğretimi: İnforMatematik Yağmur Kumbu: Kesirler El Kitabı: Öğrencilerin kavram yanılgıları ve çözüme yönelik etkinlik önerileri Sevdanur Karahan: 7. Sınıf Öğrencilerinde Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının İncelenmesi Mehmet Taşar, Feyzanur Avcı: Zekâ Oyunlarının Okul öncesi Çocuklarının Yaratıcılık Düzelerine Etkileri Zeynep Gül, Iremnur Köse: Okul Öncesi Dönemde Kodlama: Öğrencilerin Kodlama Eğitimi için Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi Gülşen Bozkurt, Beyza Nur Topol: Türk Kültürünün Matematik Öğretimine Entegre Edilmesi Esra Hidayet, Dilara Biniz: İlkokul Fen Deneylerinin Hikayelerle Desteklenmesi Mahmut Doğan, Taha Çakır: Okul Öncesinde Teknoloji Destekli Fen Etkinlikleri Betül Karaca – Beyza Nur Karasu: Matematik Eğitimine Yönelik Storigami Makalelerinin İncelenmesi İlahiyat Fakültesi – 20 Proje Muhsin Soylu: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 5. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Mizgin Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 9. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Sevgi Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 12. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Neslihan Toprak: Ebu Nasr Serrac et-Tusi’nin el-Lüma’sındaki Hadislerin İşarî Yorumu ve İşarî Yorumun Düşünce Dünyamızda İzleri Fatma Sağar Koç: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 13. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Havva Kılıçarslan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 14. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Osman Ali Demirtaş: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 15. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Merve Boğatır: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 16. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Hüseyin Anıl Yağız: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 17. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Ümüs İclal Türk: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 18. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Nesibe Kaçkın: Kutadgu Bilig’te Aile ve Değeri Taha Ermihan: Kutadgu Bilig’te Toplum İlişkileri Rıdvan Keskin: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi Azat Maskar: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi Elif Zehra Aydın: Son Fıkhın Türk Toplumunun Sözlü Kültürüne Yansımaları Mehtap Duman: Fıkıh Açısından Denek Hayvanlar Sorunu Merve Kaçar- Seniha Taş: Belediyelerde Çalışan Gassalların Fıkhî Yeterlilikleri Münevver Çukurova: Suriyeli Mültecilerin Fıkıh Taşıyıcılığı-Van Örneği RaziyeSarı: Fıkıhta Tedrici Ölüm/ Sera Yetiştiriciliği Gülberk Gürbüzer: İslam Hukukunda Cinsî Tabiat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1 Proje Selvinaz Koç: Covid-19 Döneminde Sağlık Anksiyetesi ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinde Bir Uygulama Fen Edebiyat Fakültesi – 3 Proje Rabia Esma Ay, Rabia Eskici: Proteazom inhibitörü Carfilzomib’in Multiple Myeloma Hücrelerinde Wnt Sinyal Yolağı Bileşenlerine Etkisinin Araştırılması Mükerrem Efnan Karakür: Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılan Disülfiram’ın U87 Glioblastoma Hücrelerinde Hippo Sinyal Yolağında Görevli STK4 ve YAP mRNA İfadeleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması Elif Elvan Hanedar: Kırsalda Bitmeyen Göç: Ermenek (Karaman) Köyleri Üzerinden Bir Değerlendirme Veteriner Fakültesi 5 Proje Enes Seyhan: Teke İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Antiseptik Direnci İle İlişkili Genlerin Araştırılması Seval Çimen: Teke spermasının Karnitin ile dondurulabilirliğinin araştırılması Refik Özbek: Teke Honamlı teke spermasının ticari ve laboratuvarda hazırlanan sulandırıcılar dondurulması ve in vitrospermatolojik parametrelerinin değerlendirilmesi Fatma Nur Güzel: Honamlı ve Kıl Tekesi seminal plazma biyokimyasal bileşenlerinin spermanın kısa süreli saklama ile ilişkisi Haydar Özkaraca: Koyunlarda üreme sezonu dışında süngerleme yönteminin gebelik, kan BHBA ve progesteron seviyesi ile olan ilişkinin araştırılması Sağlık Hizmetleri MYO Tolga Uç – Sare Gökcan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personellerinin Afet Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi
Yürüttüğü projeler ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) küresel salgın döneminde de çalışmalarına devam ediyor.
TÜBİTAK proje başarılarına bir yenisini daha ekleyen MAKÜ öğrencilerinin hazırladıkları 2209-A projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edildi. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında MAKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 40 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. MAKÜ Eğitim Fakültesinden 10 proje, İlahiyat Fakültesinden 20 proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1 proje, Fen Edebiyat Fakültesinden 3 proje, Veteriner Fakültesinden 5 proje ve Sağlık Hizmetleri MYO’dan 1 proje ile TÜBİTAK’tan kabul alan öğrenciler MAKÜ’nün başarılarına bir yenisini daha eklediler. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında projeleri kabul edilen öğrenciler şöyle; Eğitim Fakültesi 10 Proje Fatıma Kübra Düzgün-Buse Doğan: Monoamin Oksidaz İnhibitörü Olabilirliği Düşünülen Maddelerin Moleküler Doking Çalışması Cansu Baytar: İnformal Öğrenme Ortamlarında Matematik Öğretimi: İnforMatematik Yağmur Kumbu: Kesirler El Kitabı: Öğrencilerin kavram yanılgıları ve çözüme yönelik etkinlik önerileri Sevdanur Karahan: 7. Sınıf Öğrencilerinde Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının İncelenmesi Mehmet Taşar, Feyzanur Avcı: Zekâ Oyunlarının Okul öncesi Çocuklarının Yaratıcılık Düzelerine Etkileri Zeynep Gül, Iremnur Köse: Okul Öncesi Dönemde Kodlama: Öğrencilerin Kodlama Eğitimi için Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi Gülşen Bozkurt, Beyza Nur Topol: Türk Kültürünün Matematik Öğretimine Entegre Edilmesi Esra Hidayet, Dilara Biniz: İlkokul Fen Deneylerinin Hikayelerle Desteklenmesi Mahmut Doğan, Taha Çakır: Okul Öncesinde Teknoloji Destekli Fen Etkinlikleri Betül Karaca – Beyza Nur Karasu: Matematik Eğitimine Yönelik Storigami Makalelerinin İncelenmesi İlahiyat Fakültesi – 20 Proje Muhsin Soylu: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 5. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Mizgin Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 9. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Sevgi Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 12. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Neslihan Toprak: Ebu Nasr Serrac et-Tusi’nin el-Lüma’sındaki Hadislerin İşarî Yorumu ve İşarî Yorumun Düşünce Dünyamızda İzleri Fatma Sağar Koç: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 13. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Havva Kılıçarslan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 14. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Osman Ali Demirtaş: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 15. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Merve Boğatır: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 16. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Hüseyin Anıl Yağız: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 17. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Ümüs İclal Türk: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 18. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici Nesibe Kaçkın: Kutadgu Bilig’te Aile ve Değeri Taha Ermihan: Kutadgu Bilig’te Toplum İlişkileri Rıdvan Keskin: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi Azat Maskar: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi Elif Zehra Aydın: Son Fıkhın Türk Toplumunun Sözlü Kültürüne Yansımaları Mehtap Duman: Fıkıh Açısından Denek Hayvanlar Sorunu Merve Kaçar- Seniha Taş: Belediyelerde Çalışan Gassalların Fıkhî Yeterlilikleri Münevver Çukurova: Suriyeli Mültecilerin Fıkıh Taşıyıcılığı-Van Örneği RaziyeSarı: Fıkıhta Tedrici Ölüm/ Sera Yetiştiriciliği Gülberk Gürbüzer: İslam Hukukunda Cinsî Tabiat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1 Proje Selvinaz Koç: Covid-19 Döneminde Sağlık Anksiyetesi ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinde Bir Uygulama Fen Edebiyat Fakültesi – 3 Proje Rabia Esma Ay, Rabia Eskici: Proteazom inhibitörü Carfilzomib’in Multiple Myeloma Hücrelerinde Wnt Sinyal Yolağı Bileşenlerine Etkisinin Araştırılması Mükerrem Efnan Karakür: Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılan Disülfiram’ın U87 Glioblastoma Hücrelerinde Hippo Sinyal Yolağında Görevli STK4 ve YAP mRNA İfadeleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması Elif Elvan Hanedar: Kırsalda Bitmeyen Göç: Ermenek (Karaman) Köyleri Üzerinden Bir Değerlendirme Veteriner Fakültesi 5 Proje Enes Seyhan: Teke İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Antiseptik Direnci İle İlişkili Genlerin Araştırılması Seval Çimen: Teke spermasının Karnitin ile dondurulabilirliğinin araştırılması Refik Özbek: Teke Honamlı teke spermasının ticari ve laboratuvarda hazırlanan sulandırıcılar dondurulması ve in vitrospermatolojik parametrelerinin değerlendirilmesi Fatma Nur Güzel: Honamlı ve Kıl Tekesi seminal plazma biyokimyasal bileşenlerinin spermanın kısa süreli saklama ile ilişkisi Haydar Özkaraca: Koyunlarda üreme sezonu dışında süngerleme yönteminin gebelik, kan BHBA ve progesteron seviyesi ile olan ilişkinin araştırılması Sağlık Hizmetleri MYO Tolga Uç – Sare Gökcan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personellerinin Afet Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve burdurgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.